klubbturer

Ski havfiskeklubb har en egen intern konkurranse. Denne består av en rekke klubbturer fordelt over året. De fleste av disse er lagt til Drøbak,med utfart fra småbåthavna. Noen av festivalene i nordområdet inngår også i klubbkonkurransen. Dette kan for eksempel være Grensenappet. Her går båtene ut fra Sponvika, som ligger rett under den nye Svinesundbroen. Dette er for mange en kjærkommen avveksling til fiske i Drøbak.

Vi har 2 forskjellige typer fiske. Den ene er det vi kaller for vanlig fiske. Her er det om å gjøre å få så mye fisk som mulig. Antall kg blir veid opp på kaia etter 5 timer med effektiv fiske. Den andre er poengfiske. Her er det om å gjøre å få så mange forskjellige arter som mulig. Med denne formen for fiske må man være fleksibel både med utstyr og fiskeområde.

napp på stanga i ski havfiskeklubb
stolt fisker i ski havfiskeklubb
wdt_ID Klubbtur Tidspunkt Sted Type tur Type fiske
1 Klubbtur 01 12/12 klokka 9 Småbåthavna, Drøbak Ordinær Poeng fiske
2 Klubbtur 02
3 Klubbtur 03 28/5 klokka 9 Sponvika Festival Poeng fiske
4 Klubbtur 04 29/5 klokka 9 Sponvika Festival Poeng fiske
5 Klubbtur 05 27/8 klokka 9 Engelsviken Festival Vanlig fiske
6 Klubbtur 06 28/8 klokka 8 Engelsviken Festival Poeng fiske
7 Klubbtur 07 2-3/9 klokka 9 NM havfiske, Egerøy Festival Poeng fiske
8 Klubbtur 08 4/9 klokka 8 Småbåthavna, Drøbak Ordinær Poeng fiske
9 Klubbtur 09 10/9 klokka 9 Sjøtorget, Drøbak Festival Poeng fiske
10 Klubbtur 10 11/9 klokka 9 Sjøtorget, Drøbak Festival Poeng fiske
Rull til toppen